18 februari 1997. I början av februari 1997 tillsattes en statlig utredning om judiska tillgångar som guld, konst och andra privata ägodeler kan ha hamnat i Sverige under andra världskriget. Utredningen fick namnet ’Naziguldet och riksbanken’ och leddes av Rolf Wirtén (tidigare ekonomi- och budgetminister). Utredningen visade att Riksbanken tog emot 20,3 ton guldtackor och 1,5 ton guldmynt mellan åren 1942-44. Utredarna skrev att ”det inte går att utesluta” att en viss del av detta kan ha bestått av plundrat guld. Utredningen visade också att det bara skedde en guldaffär med ett privat svenskt företag, Wallenbergsägda SE-banken, där cirka 100 kilo av detta guld kan ha innehållit ”viss mängd konfiskerat och plundrat guld”. Därav löpsedeln. Men i det stora hela slog utredningen fast förhållandevis väldigt lite av naziguldet och konsten hamnat i Sverige. SE-banken var också involverad i den såkallade Borschaffären, men det är en helt annan story från andra världskriget. #swedishhistory #svenskhistoria #historiskalöpsedlar #sverige #historia #sweden #picoftheday #nyheter #löpsedel #dn #seb #dagensnyheter #wallenberg #ww2 #andravärldskriget