2 juni 1902. En 117 år gammal löpsedel från Stockholmstidningen bjuder idag på fred i Sydafrika, bagerifackets förhandlingar och vårkapplöpning i regn. Det andra boerkriget ägde rum i Sydafrika mellan 1899 och 1902, där Britter stred mot Sydafrikanska republiken och Oranjefristaten. Det var det första kriget där man använde sig av taggtråd, vilket kom att ändra krigsstrategierna radikalt framöver, där man frångick de traditionella slagfältsstrategierna. Storbritanien vann till slut kriget, med Lord Roberts som överbefälhavare i spetsen. Även Sverige deltog med sjukvårdsenheter i kriget, på Sydafrikas sida. #stockholm #stockholmstidningen #sydafrika #boerkriget #taggtråd #storbritanien #militärhistoria #historia #Sverige #sverige🇸🇪 #history #boerwar #hästsport #löpsedel #2juni #1902 #britain #nyheter #nyhet

Skapat av @historiskalopsedlar på instagram.