2 mars 1903. På Stockholmstidningens löpsedel denna dag för 116 år fick man ta fel av följande nyheter. Ändringar i bevillningsförordningen, järnvägsskandal och nya maktövergrepp i Finland. Om järnvägsskandalen går det läsa att både lokförare och eldare var berusade under färd. ”Genast som tåget hade lämnat Vimmerby märktes genom den ojämna farten att allt ej stod rätt till på maskinen…ingen af de två har förut varit anmäld för tjänstefel. Båda har redan blifvit afskedade”. Ingen kom dock till skada i händelsen, däremot kom både passagerare och post två timmar försent till Linköping. #sverige #swedishhistory #historia #stockholmstidningen #svpol #nyheter #löpsedel #historiskalöpsedlar #vimmerby #sverige🇸🇪 #dagensbild #svenskhistoria #sverigeshistoria #stockholm

Skapat av @historiskalopsedlar på instagram.