26 mars 1949. Under första och andra världskriget infördes ransoneringar i Sverige på en stor mängd varor såsom socker, mjölk, bröd, smör, kaffe, drivmedel och elektricitet. Detta ledde ganska snabbt till en utvecklad svart marknad för de reglerade varorna. Efter krigens slut började dock ransoneringarna avvecklas succesivt och fler och fler varor blev fria att konsumeras utan ransoneringskort igen. 1949 togs ransoneringen av bland annat brödsäd, mjölk, tvål, textilier och smör bort, och ledde till denna löpsedel från aftonbladet. Smöret hade vid den här tiden blivit hårdvaluta på den svarta marknaden, och avregleringen ledde till stora förluster för ”storhajarna” som löpsedeln beskriver, till folkets stora glädje. #sverige #sverige🇸🇪 #ransonering #ransoneringskort #sverigeshistoria #svenskhistoria #aftonbladet #26mars #1949 #andravärldskriget #nyheter #svpol #svenskanyheter #svenska