27 juli 2005. Lite drygt ett halvår efter stormen Gudrun följer aftonbladet upp livet efter stormen. Det resulterade i denna något oväntade löpsedeln. De stora mängderna skog som samlats på hög efter stormen lockade till sig mängder av turister. Men de stora mängderna skog och att skogen fortfarande var oframkomlig utgjorde också en stor brandfara. En unik kartläggning och samarbete mellan skogsägarna och räddningstjänsterna resulterade i att man under sommaren 2005 placerade ut släckningsutrustning på strategiska platser. Från statens håll bevakade man också stora områden med helikopter i förebyggande syfte. #aftonbladet #ljungby #småland #tidning #löp #löpsedel #turism #storm #kronoberg #växjö #gudrun #stormengudrun #jönköping #kalmar #blekinge #skog #räddningstjänsten #staten #svpol #historia #sverige #svenskhistoria #sverige🇸🇪 #dagensbild #semester

Skapat av @historiskalopsedlar på instagram.