5 juni 1972. FNs första miljökonferens någonsin hölls i Sverige med start denna dag 1972. Konferensen gick under namnet Only One Earth och samlade representanter från 113 länder. Men konferensen fick en stökig start med stora demonstrationer och som löpsedeln löd, så försökte demonstranterna storma Stockholms slott. Trots mörka rubriker inledningsvis så har konferensen spelat stor roll för världens miljöpolitik. Man kom bland annat överens om 26 principer om miljön. Där princip 21 var en av de viktigaste, som innebar att stater har rätt att formulera sina egna miljömål men också att en enskild stats miljöaktiviteter inte ska ha negativ påverkan på andra staters miljö. Konferensen var ett initiativ från den svenska regeringen och förde upp miljöfrågan på den internationella agendan. #nutidshistoria #folkbildning #fn #unei #expressen #miljö #stockholm #sverige #sverige🇸🇪 #slottet #stockholmsslott #konferens #löpsedel #demonstration #miljökonferens #princip #miljöpolitik #politik #svpol #nyheter #nyhet #onlyoneearth

Skapat av @historiskalopsedlar på instagram.